ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการป้องกันการกัดกร่อนของโลหะใต้ดิน โดยใช้หลักการ Cathodic Protection” ระหว่างวันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2563

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโ

Read more

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับคัดเลือกเป็นผู้แทนบุคลากร เพื่อเป็นกรรมการประจำสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งห

Read more