ผลงานทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2566 (วท.)

ลำดับ

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ชื่อ-นามสกุลเจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

วัน/เดือน/ปี
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่

1.

วิรัลพัชร พรหมจรรย์, ธีรเชษฐ์ พุทธิจิตอมรกุล และ กนกวรรณ นามแสง

การประชุมวิชาการ “นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้เพื่อโลกอนาคตด้านเทคโนโลยี” ปี 2566 (การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 (The 9th TECHCON 2023) รูปแบบออนไลน์

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566

4.

อิทธิศักดิ์ ศรีดำ และ เพชรประภา สังฆะราม

ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2566 (หน้า 37-48)

5.

นฐิตา หวังโซ๊ะ

วารสารสุขสาระออนไลน์

ฉบับที่ 222 มิถุนายน 2566

ลำดับ

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ชื่อ-นามสกุลเจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

วัน/เดือน/ปี
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่

1.

Chemical Constituents of the twigs extract from Uvaria Hamiltonii and their in vitro cytotoxicty and antibacterial activities

Virayu Suthiphasilp, Tharakorn, Surat Laphookheio, Thidarat Duangyod, Rawiwan Charoensup

Pure and Applied Chemistry International Conference 2023 (PACCON 2023) ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย (Chemistryof Natural Compounds)

วันที่ 20-21 มกราคม 2566

2.

Pakakrong Sangsanoh, Sonthaya Chaiarwut, Chasuda Choipang, Jitti Niyompanich, Orawan Suwantong, Piyachat Chuysinuan, Supanna Techasakul, Kriengsak Lirdprapamongkol and Pitt Supaphol

Journal of Polymers and the Environment

Volume 31, issue 4, April 2023

3.

Passakorn Teerapongpisan, Virayu Suthiphasilp, Piyaporn Phukhatmuen, Narawadee Rujanapun, Boonyanoot Chaiyosang, Sarawut Tontapha, Tharakorn Maneerat, Brian O Patrick, Thidarat Duangyod, Rawiwan Charoensup, Raymond J Andersen, Surat Laphookhieo

Phytochemistry

Volume 207, March 2023, 113586

4.

Isaraporn Polbuppha, Passakorn Teerapongpisan, Piyaporn Phukhatmuen, Virayu Suthiphasilp, Tharakorn Maneerat, Rawiwan Charoensup, Raymond J Andersen, Surat Laphookhieo

Molecules

2023 Jan 24;28(3):1158

5.

Passakorn Teerapongpisan, Virayu Suthiphasilp, Pakit Kumboonma, Tharakorn Maneerat, Thidarat Duangyod, Rawiwan Charoensup, Raymond J Andersen, Surat Laphookhieo

Phytochemistry

2023 May 13;212:113717

6.

The Improvement in Total Efficiency of Mechanical Conversion for Electrical Vehicles (EV) by the Reduction of Torques Developed by a Prime Mover to Enhance the Smooth Transmission and Achieve Long Lasting Battery by the Use of MATLAB Simulink

Kittipob Aurreethum, Kritchanan Charoensuk, Guntinan Sakulphaisan, Kristine Namanusart

ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เมษายน – กันยายน 2566

7.

Sonthaya Chaiarwut, Chasuda Choipang, Pakakrong Sangsanoh, Jitti Niyompanich and Pitt Supaphol

2023, 31(4), pp. 1668–1678

8.

Guntinan Sakulphaisan, Sirirat Son-in and Nitikorn Junhuathon

The 2023 International Conference on Power, Energy and Innovations (ICPEI 2023) ณ โรงแรม Amari Hua Hin จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2566

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *