ประกาศรับสมัครผู้แทนบุคลากรในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการประจำสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

ประกาศรับสมัครผู้แทน

Read more

การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการป้องกันการกัดกร่อนของโลหะใต้ดิน โดยใช้หลักการ Cathodic Protection” (26-27 ก.ค.66)

การดำเนินโครงการอบรม

Read more

การจัดกิจกรรม “การปลูกผักแห่งศตวรรษที่ 21” (10 ก.ค.66)

กิจกรรมการปลูกผักแห่

Read more