การจัดกิจกรรมอบรม ” การออกแบบระบบและการติดตั้งโซล่าร์เซลล์เบื้องต้น” (20-21 ก.ค.66)

เมื่อวันที่ 20 – 21  กรกฎาคม พ.ศ. 2566
    สำนักวิจัยและบริการวิชาการ โดยฝ่ายบริการวิชาการและงานความร่วมมือ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรม “การออกแบบและติดตั้งโซล่าร์เซลล์เบื้องต้น” ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาทักษะสำหรับยกระดับทักษะบุคคลภายนอกด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
วิทยากรโดย
    1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  ศรีธงชัย
    2. อาจารย์พสุพัฒน์ สัมมากสิพงศ์

วัตถุประสงค์ : เพื่อสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในสถานการณ์ปัจจุบันและยกระดับความเชี่ยวชาญในทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งอนาคต 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *