การจัดกิจกรรมอบรม “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research : R2R” (19 ก.ค.66)

เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
    สำนักวิจัยและบริการวิชาการ โดยฝ่ายส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรม “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research : R2R ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านการประยุกต์งานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research)
    2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับทราบแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนางานที่ปฏิบัติ
วิทยากรโดย : ศาสตราจารย์ ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์ อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *