การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 สำนักวิจัยและบริการวิชาการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษ 2565 จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานเทียบเท่า ประกอบด้วย
    1. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ  ศรีศิริวัฒน์   ประธานคณะกรรมการ
    2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะมาศ ไชยนอก   กรรมการ
    3. อาจารย์กฤษดา ทาสุรินทร์   กรรมการ
    4. นายโรจน์ศักดิ์  งามผิว  เลขานุการตรวจประเมิน
    โดยการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 ในครั้งนี้ประกอบด้วย 6 ตัวบ่งชี้คุณภาพ และมีสรุปค่าคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เท่ากับ 4.83 ระดับคุณภาพดีมาก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *