ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมฟังออนไลน์ การชี้แจง กรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 และการแถลงความสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรมของ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) NRCT Open House 2021

สำนักงานการวิจัยแห่ง

Read more

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 และโครงการประชุมวิชาการระหว่างประเทศงานวิจัยด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงา

Read more