การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการป้องกันการกัดกร่อนของโลหะใต้ดิน โดยใช้หลักการ Cathodic Protection” (26-27 ก.ค.66)

        เมื่อวันที่ 26 – 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566  สำนักวิจัยและบริการวิชาการ โดยฝ่ายบริการวิชาการและงานความร่วมมือ ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการป้องกันการกัดกร่อนของโลหะใต้ดิน โดยใช้หลักการ Cathodic Protection”  ณ ห้องประชุมบุญปิยทัศน์ ชั้น 4 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (อาคาร JICA) และ Cathodic Protection Test Site สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เป็นประธานเปิดโครงการฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการกัดกร่อนโดยใช้หลักการ Cathodic Protection ซึ่งเน้นแนวทางการป้องกันการกัดกร่อนของโลหะใต้ดิน โดยโครงการฯ ดังกล่าว ได้รับเกียรติจากคุณมงคล มหาวงศ์ตระกูล วิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันการกัดกร่อนของโลหะใต้ดินจากเมืองซานฟราน ซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา มาเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักการพื้นฐานที่ถูกต้องตลอดจนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *