การจัดกิจกรรม “การปลูกผักแห่งศตวรรษที่ 21” (10 ก.ค.66)

    เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 สำนักวิจัยและบริการวิชาการ โดยฝ่ายบริการวิชาการและงานความร่วมมือ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรม “การปลูกผักแห่งศตวรรษที่ 21” ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาทักษะสำหรับยกระดับทักษะบุคคลภายนอกด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ณ ศูนย์เกษตรกรรมบางไทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร วิทยากรโดยนายมัฆวาล หอสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เกษตรกรรมบางไทร

วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม: เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสอดรับต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในสถานการณ์ปัจจุบัน 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *