ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนบุคลากรในสถาบันฯ เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการประจำสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

ประกาศสถาบันเทคโนโลย

Read more

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง รายชื่อผู้ที่สมัครเป็นผู้แทนบุคลากรในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการประจำสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

ประกาศสถาบันเทคโนโลย

Read more

ประกาศรับสมัครผู้แทนบุคลากรในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการประจำสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

ประกาศรับสมัครผู้แทน

Read more

การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการป้องกันการกัดกร่อนของโลหะใต้ดิน โดยใช้หลักการ Cathodic Protection” (26-27 ก.ค.66)

การดำเนินโครงการอบรม

Read more

การจัดกิจกรรม “การปลูกผักแห่งศตวรรษที่ 21” (10 ก.ค.66)

กิจกรรมการปลูกผักแห่

Read more