การจัดอบรมหลักสูตร “การติดตั้งและการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศเบื้องต้น” (29-30 มิ.ย.66)

เมื่อวันที่ 29 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 สำนักวิจัยและบริการวิชาการ โดยอาจารย์พสุพัฒน์ สัมมากสิพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ  ฝ่ายบริการวิชาการและงานความร่วมมือ พร้อมคณะกรรมการดำเนินโครงการ ได้จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การติดตั้งและการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศเบื้องต้น” ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน วัตถุประสงค์การจัดหลักสูตรอบรม: เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการสร้างมาตรฐานหลักสูตรฝึกอบรมแบบจัดหารายได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ของอาจารย์ในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้

วิทยากรโดยอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รายนามดังนี้

  1. อาจารย์มินเรศน์ เตชะวงศ์ 
  2. อาจารย์วสันต์ อู่ยายโสม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *