หน้าแรก

previous arrow
next arrow
Slider
การฝึกอบรมโครงการ “พัฒนาเทคโนโลยีเคาะ พ่นสีรถยนต์ รุ่นที่ 20”
สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ศึกษาดูงานศึกษาดูงาน สำนักฝึกอบรม ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) วิทยาเขตกำแพงแสน
ภาพสำนักวิจัยและบริการวิชาการ เข้าศึกษาดูงานที่ บริษัท SMC
ภาพงานเสวนา “ทิศทางและความต้องการบุคลากรในการซ่อมบำรุงอากาศยาน