หน้าแรก

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider
โครงการ ฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะสำหรับนักศึกษา ปี2563 เรื่อง การควบคุมเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์ (CNC : Milling Programing and Operatio )
การฝึกอบรมโครงการ “พัฒนาเทคโนโลยีเคาะ พ่นสีรถยนต์ รุ่นที่ 20”
สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ศึกษาดูงานศึกษาดูงาน สำนักฝึกอบรม ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) วิทยาเขตกำแพงแสน
ภาพสำนักวิจัยและบริการวิชาการ เข้าศึกษาดูงานที่ บริษัท SMC
ภาพงานเสวนา “ทิศทางและความต้องการบุคลากรในการซ่อมบำรุงอากาศยาน