โครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ครั้งที่ 1

โครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ครั้งที่ 1

https://www.youtube.com/watch?v=SCasIL66yD8&t=2s

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ วันที่ 2 เมษายน

วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้เข้าร่วมโครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ครั้งที่ 2

ผู้เข้าร่วมโครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

https://www.youtube.com/watch?v=SCasIL66yD8&t=2s

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันร่วมทำ MOU กับบริษัท SMC (ประเทศไทย) จำกัด

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันร่วมทำ MOU กับบริษัท SMC (ประเทศไทย) จำกัด

โครงการประชาพิจารณ์ขับขี่ปลอดภัย

โครงประชาพิจารณ์ขับขี่ปลอดภัย เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

ภาพผู้เข้าร่วมโครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ครั้งที่ 2

เข้าร่วมโครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ครั้งที่ 2 ให้ความสนใจอย่างมาก

ภาพผู้เข้าร่วมโครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ครั้งที่ 2

เข้าร่วมโครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ครั้งที่ 2 ให้ความสนใจอย่างมาก

นักวิจัยดีเด่น สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปี 2561

ผู้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น

โครงการของสำนักวิจัยและบริการวิชาการ