หน้าแรก

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider
โครงการพัฒนาและสิ่งเสริมศักยภาพนักวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม กิจกรรม “การเขียนโครงการวิจัยและพัฒนาโจทย์ปัญหาวิจัย” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมบุญปิยทัศน์ ชั้น 4 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม
ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฏาคม 2563
ณ ทรีธารารีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม