ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนบุคลากรในสถาบันฯ เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการประจำสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนบุคลากรในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการประจำสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

             เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกผู้แทนบุคลากรในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ในการทำหน้าที่เป็นกรรมการประจำสำนักวิจัยและบริการวิชาการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องโปร่งใส ตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย คณะกรรมการประจำส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2566 ในข้อ 6(4) ผู้แทนบุคลากรที่เลือกกันเองตามประกาศหลักเกณฑ์ที่สถาบันกำหนดจำนวนสองคนโดยเลือกจากบุคลากรสายวิชาการหนึ่งคนและสายสนับสนุนวิชาการหนึ่งคนเป็นกรรมการ และประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง การรับสมัครผู้แทนบุคลากรในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการประจำสำนักวิจัยและบริการวิชาการ  ฉบับลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567  โดยมีกำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่  27 มีนาคม พ.ศ.  2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ บริเวณโรงอาหาร ชั้น 1 อาคารวิศววัฒน์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนบุคลากรในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ดังรายชื่อแนบท้ายนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *