ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง การคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปี 2564

เรื่อง การคัดเลือกนั

Read more

เปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า (หน่วยงานการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ 2564

เปิดรับข้อเสนอโครงกา

Read more

เชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 23 ประจำปี 2564 เรื่อง “ประชาธิปไตยในภูมิทัศน์ใหม่” ผ่าน Zoom Cloud Meetings ไม่มีค่าใช้จ่าย

สถาบันพระปกเกล้า ในฐ

Read more