เปิดรับสมัครผู้ร่วมงาน “จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ” โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(รอบ 2)

     

Read more

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.)ออกมาตรการช่วยคนในอาชีพทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งลด-ยกเว้นค่าธรรมเนียมการสอบ แถมจัดอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

Read more

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 และโครงการประชุมวิชาการระหว่างประเทศงานวิจัยด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงา

Read more