โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพานิชย์และการบริการสังคม

โครงการอบรมเชิงปฏิบั

Read more

โครงการบริหารเครือข่ายความร่วมมือที่สร้างงานวิจัยและบริการวิชาการ (กิจกรรมที่ 4-5)

โครงการ บริหารเครือข

Read more

โครงการบริหารเครือข่ายความร่วมมือที่สร้างงานวิจัยและบริการวิชาการ (กิจกรรมที่ 2-3)

โครงการ บริหารเครือข

Read more

โครงการบริหารเครือข่ายความร่วมมือที่สร้างงานวิจัยและบริการวิชาการ (กิจกรรมที่ 1)

โครงการ บริหารเครือข

Read more

ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมฟังออนไลน์ การชี้แจง กรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 และการแถลงความสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรมของ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) NRCT Open House 2021

สำนักงานการวิจัยแห่ง

Read more