ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง รายชื่อผู้ที่สมัครเป็นผู้แทนบุคลากรในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการประจำสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง รายชื่อผู้ที่สมัครเป็นผู้แทนบุคลากรในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการประจำสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

           ตามคำสั่งสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ที่ 0420 / 2567 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
เรื่อง คณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการตามข้อ 6(4) และ 6(5) ของข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง คณะกรรมการประจำส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2566 และประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง การรับสมัครผู้แทนบุคลากรในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการประจำสำนักวิจัยและบริการวิชาการ ฉบับลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567  นั้น

บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว โดยมีบุคลากรสมัครเป็นผู้แทนบุคลากรในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการประจำสำนักวิจัยและบริการวิชาการ จำนวน 2 คน
จึงประกาศรายชื่อบุคลากรที่สมัครเป็นผู้แทนบุคลากรในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการประจำสำนักวิจัยและบริการวิชาการ โดยมีรายนาม ดังนี้

ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ   จำนวน 1 คน

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียงพิศ กลิ่นหรั่น

ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  จำนวน 2 คน

  1. นายภาณุภักดิ ศรีพงษ์วิวัฒน์
  2. นางสาวณัฐปภัสร์ ณรงค์กิจพาณิชย์

        ทั้งนี้ มีกำหนดลงคะแนนเสียงโดยวิธีหย่อนบัตรเลือกตั้ง ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567
เวลา 09.00 – 12.00 น
. ณ บริเวณโรงอาหาร ชั้น 1 อาคารวิศววัฒน์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *