โครงการอบรมการจดสิทธิบัตรและการจัดอนุสิทธิบัตร (15 มิ.ย.66)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566 สำนักวิจัยและบริการวิชาการ โดยฝ่ายส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมการจดสิทธิบัตรและการจดอนุสิทธิบัตร ให้กับอาจารย์และนักวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้อาจารย์และนักวิจัยสามารถนำความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปบูรณาการและประยุกต์ใช้หรือนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์โดยการยื่นคำขอรับสิทธิบัตร โดยได้รับเกียรติจากคุณทวีศักดิ์ สุขสวัสดิ์ นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชำนาญการ และ คุณกษมวรรณ เตารัตน นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชำนาญการ ซึ่งเป็นบุคลากรของกรมทรัพย์สินทางปัญญา  มาเป็นวิทยากรบรรยายเพื่อให้ความรู้หัวข้อเรื่อง “ขั้นตอนและร่างการขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *