เชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 23 ประจำปี 2564 เรื่อง “ประชาธิปไตยในภูมิทัศน์ใหม่” ผ่าน Zoom Cloud Meetings ไม่มีค่าใช้จ่าย

สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะสถาบันทางวิชาการที่มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า (KPI Congress) ครั้งที่ 23 เพื่อเป็นเวทีเสวนาในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ ตลอดจนนำเสนอข้อมูลภายใต้ฐานของการศึกษาวิจัย เพื่อสำรวจปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ประชาธิปไตย (democracy landscape) ของประเทศไทย ซึ่งนำมาสู่การค้นหาว่าประชาธิปไตยในภูมิทัศน์ใหม่ (democracy in a new landscape) ของประเทศไทย มีแนวโน้ม ทิศทาง และควรจะเป็นอย่างไร 

รายละเอียดและกำหนดการ

ติดต่อสอบถาม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

โทร 02-141-9579 ถึง 85
สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา
โทร 02-141-9550 ถึง 52

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *