ผลงานทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2563 (วท.)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ชื่อ-นามสกุลเจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

วัน/เดือน/ปี
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่

1.

วิริยะ บริสุทธิ์, กวินทร์ จิวสุวรรณ, ยุติ ฉัตรวรานนท์ และ สุรัตติกาล สุวรรณพรหม

พะเยาวิจัย ครั้งที่ 9 (PHAYO RESEARCH CONFERENCE) ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

วันที่ 23-24 มกราคม 2563 (หน้า 1709-1714)

2.

สมโภชน์ วงษ์เขียด และ มัลลิกา ชัชวาลกิจกุล

พะเยาวิจัย ครั้งที่ 9 (PHAYO RESEARCH CONFERENCE) ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

วันที่ 23-24 มกราคม 2563 (หน้า 1765-1773)

3.

มัลลิกา ชัชวาลกิจกุล และสมโภชน์ วงษ์เขียด

พะเยาวิจัย ครั้งที่ 9 (PHAYO RESEARCH CONFERENCE) ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

วันที่ 23-24 มกราคม 2563 (หน้า 2025-2035)

4.

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการให้ความร้อนอย่างง่ายสำหรับเตาหุงต้มเหนี่ยวนำภายในครัวเรือนบนพื้นฐานวงจรคลาสอีเรโซแนนท์อินเวอร์เตอร์

ปฏิพงษ์ เจริญเวียง, ฐิติพันธ์ สมถวิล, ปิยะภัทร พ่วงศรี, ศักดา พรหมเหมือน, สันติ หวังนิพพานโต

การประชุมวิชาการ เรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 19 ณ เจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 12-13 มีนาคม 2563

5.

การศึกษาเชิงทดลองการกระจายความร้อนและการซึมผ่านของนำ้ ร้อนในวัสดุพรุนที่มีสองชั้น (เปรียบเทียบการจัดเรียงแบบ F-C กับ แบบ F-bed)

ฐิติพันธ์ สมถวิล, ปฏิพงษ์ เจริญเวียงเหนือ, ก้าวหน้า จงวัฒนารักษ์, ทัตพลกุลวงศ์, วิรัลพัชร พรหมจรรย์

การประชุมวิชาการ เรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 19 ณ เจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 12-13 มีนาคม 2563

6.

หัตถพันธ์ วงชารี

งานประชุมวิชาการศิลปศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 (เล่ม 1 หน้า 85-98)

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60)

7.

ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2563 (หน้า 1 – 11)

13.

หัตถพันธ์ วงชารี

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม– ธันวาคม 2563 (หน้า 188-203)

ลำดับ

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ชื่อ-นามสกุลเจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

วัน/เดือน/ปี
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่

1.

Suvit Poomrittigul, Amorn Koomsubsiri, Htain Lynn Aung, Pruk Sasithong, Lunchakorn Wuttisittikulkij

2020 International Conference on Electronics, Information, and Communication (ICEIC)

19-22 January 2020

2.

Treesukon Treebupachatsakul, Suvit Poomrittigul

2020 International Conference on Electronics, Information, and Communication (ICEIC)

19-22 January 2020

3.

Htain Lynn Aung, Pruk Sasithong, Irfan Ullah, Manus Pengnoo, Lunchakorn Wuttisittikulkij, Wasin Pirom, Suvit Poomrittigul

2020 International Conference on Electronics, Information, and Communication (ICEIC)

19-22 January 2020

7.

Dussadee Buntam, Wachirapond Permpoonsinsup, and Prayoon Surin

Symmetry

2020, 12(10), pp. 1-18, 1602

8.

Bopit Chainok, Wachirapond Permpoonsinsup, Satean Thunyasrirut, Santi Wangnipparnto

Volume 27, Number 2, 2020, pp.030014(1-4)

10.

Arpapong Changjan, Pongkaew Udomsamuthirun and Chatupol Kongsorn

Volume 42 No 5 September-October 2020, pp. 1142-1146

11.

Sutee Chutipaijit, Thanawat Sutjaritvorakul

Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures

Vol. 15, No. 2, April – June 2020, pp. 483-489

12.

Thanawat Sutjaritvorakul, Sutee Chutipaijit

Current Applied Science and Technology.

Vol.20, No.1 (January-April 2020), pp 106-116

13.

Janprom, K., Permpoonsinsup, W., Wangnipparnto, S.

Journal of Control Science and Engineering

Volume 20, 2020, 2596549

14.

Sarfo, J.O., García-Santillán, A., Adusei, H., Molchanova, V.S., Drushlyak, M., Semenikhina, O., Soyiri Donyeh, P., Zand, S., Najafi, R., Enea, V., Malik, S., Ashraf, F., Malik, N.I., Ansah, E.W., Wongcharee, H., Egara, F.O., Tipandjan, A., Cudjoe, J., Azam, U., Hassan, M.S., Helmy, M., and Vally, Z.

European Journal of Contemporary Education

Vol.9, No.4, 2020, pp.878-885.

15.

Thanawat Sutjaritvorakul, Sutee Chutipaijit

AIP Conference Proceedings

Volume 2279, Issue 1, October 2020, (130001)

16.

Wangsoh, N. Permpoonsinsup, W.

Journal of Physics: Conference Series

2020, 1593(1), 012021

17.

Thanawat Sutjaritvorakul, Sutee Chutipaijit

Applied Ecology and Environmental Research

Vol.18, No.6, 2020, pp.8309-8319

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *