ผลงานทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2564 (วศ.)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับ

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ชื่อ-นามสกุลเจ้าของผลลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

วัน/เดือน/ปี
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่

1.

บุญเรือง วังศิลาบัตร และ ปัณณวิชญ์ ภัทร์สรณ์สิริ

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

วันที่ 29-30 เมษายน 2564

2.

กวินทร์ จิวสุวรรณ, สาวิตรี พิบูลศิลป์ และ ยุติ ฉัตรวรานนท์

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงราย (Online)

วันที่ 12 – 14 พฤษภาคม 2564 (เล่ม 2 หน้า 308-311)

3.

ศักดา พรหมเหมือน, ฐิติพันธ์ สมถวิล, ปฎิพงษ์ เจริญเวียงเหนือ และ บุญชู สมบุญเพ็ญ

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงราย (Online)

วันที่ 12-14 พฤษภาคม 2564 (เล่ม 1 หน้้า 153-156)

4.

สันติ หวังนิพพานโต, พิษณุ ศรีธงชัย, สุรัติกาล สุวรรณพรหม และ ปิยะภัทร พ่วงศรี

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงราย (Online)

วันที่ 12-14 พฤษภาคม 2564 (เล่ม 2 หน้้า 464-467)

5.

ธงชัย ระย้า, เสถียร ธัญญศรีรัตน์ และ สันติ หวังนิพพานโต

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงราย (Online)

วันที่ 12-14 พฤษภาคม 2564 (เล่ม 1 หน้า 133-136)

6.

ปิยพงศ์ ธนสมบูรณ์, เสถียร ธัญญศรีรัตน์ และ สันติ หวังนิพพานโต

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงราย (Online)

วันที่ 12-14 พฤษภาคม 2564 (เล่ม 1 หน้า 202-205)

7.

สุรศักดิ์ นิลพันธ์, สันติ หวังนิพพานโต และ ภาคภูมิ ศรีทองนวล

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงราย (Online)

วันที่ 12-14 พฤษภาคม 2564 (เล่่ม 2 หน้า 340-343)

8.

ประสิทธิ์ นางทิน, วีระกุล ประทุมกุล และ ศราวุฒิ อนันต์

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงราย (Online)

วันที่ 12-14 พฤษภาคม 2564 (เล่ม 2 หน้า 113 – 116)

9.

สาวิตรี พิบูลศิลป์ และ วรธน ติลกการย์

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรม ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (หน้า 339-344)

10.

มานพ พัฒหัตถกุล และ วิริยะ บริสุทธิ์

ปีที่ 11 ฉบับที่ 32 กันยายน – ธันวาคม 2564 (หน้า 44-59)

ลำดับ

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ชื่อ-นามสกุลเจ้าของผลลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

วัน/เดือน/ปี
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่

1.

Patipong Charoenwiangnuea, Piyapat Poungsri, Kittipong Sriamad, Ruthapong Khumchaiyo, Sakda Prommeuan, Prasit Nangtin

2021 18th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology: Smart Electrical System and Technology,

2021, pp. 1055–1058, 9454687

2.

Thawin Matung, Thammanoon Sookchaiya, Prasit Nangtin

2021 18th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology: Smart Electrical System and Technology (ECTI-CON 2021)

2021, pp. 733–736, 9454899

3.

Patipong Charoenwiangnuea, Santi Wangnipparnto, Satean Tunyasrirut

2021 18th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology: Smart Electrical System and Technology (ECTI-CON 2021)

4.

Chayaphol Karnna, Sakol Udomsiri and Samphan Phrompichai

2021 international electrical engineering congress, PULLMAN Pattaya Hotel G, Pattaya, Thailand

10 – 12 March 2021

5.

Tawatchai Jitson and Siriruch Cheapanich

2021 18th international conference on electrical /electrics, computer, telecommunications and IT, Chiang Mai · Thailand

19 – 22 May 2021

6.

Tawatchai Jitson and Siriruch Cheapanich

2021 36th international technical conference on circuit/system computers and communications, Grand Hyatt Jeju, Republic of Korea

28 – 30 June 2021

7.

Den Satipar, Pattana Intani, Winai Jaikla

Proceeding of the 2021 9th International Electrical Engineering Congress, iEECON 2021

2021, pp. 341–344, 9440237

8.

Den Satipar, Pattana Intani, Winai Jaikla

Proceeding of the 2021 9th International Electrical Engineering Congress, iEECON 2021

2021, pp. 353–356, 9440261

9.

Tawatchai Jitson and Siriruch Cheapanich

Proceeding of the 2021 9th International Electrical Engineering Congress, iEECON 2021

2021, pp. 17–20, 9440310

11.

Kittisak Buasri and Prayoon Surin

Psychology and Education

VOL. 58 NO. 5 (2021)

12.

Kittisak Buasri and Prayoon Surin

International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET)

Volume 12, Issue 4, April 2021, pp.374-383

13.

Atthakorn Chanchana, Manus Sriswat, Rittichai Sangkatip, Witoon Obrom and Pitak Panawan

Materials Science Forum

2021, 1042 MSF, pp. 47–52

14.

Kulyuth Boonseng, Chatchai Waiyapattanakorn and Prayoon Surin

Engineering and Applied Science Research

2021, 48(1), pp. 1–7

15.

Kulyuth Boonseng, Chatchai Waiyapattanakorn and Prayoon Surin

Journal of Metals, Materials and Minerals

Vol. 31, No.4, pp. 102-107, 2021

16.

Supachai Prainetr, Satean Tunyasrirut and Santi Wangnipparnto.

World Electric Vehicle Journal

2021, 12(1), 37

18.

Saktanong Wongcharoen, Sansak Deeon, Ukrit Kornkanok

Przeglad Elektrotechniczny

2021, 97(5), pp. 146–151

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *