ผลงานทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2564 (วท.)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ชื่อ-นามสกุลเจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

วัน/เดือน/ปี
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่

1.

 

กวินทร์ จิวสุวรรณ, สาวิตรี พิบูลศิลป์ และ ยุติ ฉัตรวรานนท์

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงราย

วันที่ 12 – 14 พฤษภาคม 2564 (เล่ม 2 หน้า 308-311)

2.

 

ภุชงค์ จันทร์จิระ และ ยุติ ฉัตรวรานนท์

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงราย (Online)

วันที่ 12 – 14 พฤษภาคม 2564 (เล่ม 1 หน้า 314-317)

3.

 

สมโภชน์ วงษ์เขียด และ มัลลิกา ชัชวาลกิจกุล

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงราย (Online)

วันที่ 12 – 14 พฤษภาคม 2564 (เล่ม 2 หน้า 336-339)

4.

 

มัลลิกา ชัชวาลกิจกุล และ สมโภชน์ วงษ์เขียด

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงราย (Online)

วันที่ 12 – 14 พฤษภาคม 2564 (เล่ม 2 หน้า 153-156)

5.

ประภาพร ธนกิตติเกษม

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2564 (หน้า 63 – 72)

6.

 

สัตตบงกช ยอดแก้ว, ณัฐกร อินทรวิชะ และ อติรัฐ มากสุวรรณ

ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 มีนาคม – เมษายน 2564 (หน้า 191-202)

8.

ศศิมา ตรีพลอักษร และ ณัฐกร อินทรวิชะ

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564 (หน้า 1-8)

12.

หัตถพันธ์ วงชารี

ปีที่ 65 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564 (หน้า 99-117)

1.

Nitinan Sinpan, Pruk Sasithong, Chonlakorn Penpinum, Suebphong Noisri, Noel Passmore, Sushank Chaudhary, Pisit Vanichchanunt, Lunchakorn Wuttisittikulkij, Suvit Poomrittigul

2021 36th International Technical Conference on Circuit/System Computers and Communications, Grand Hyatt Jeju, Republic of Korea

28 – 30 June 2021

2.

Suriya Siosang and Suvit Poomrittigul

2021 7th International Conference on Engineering, Applied Science and Tech. Pattaya, Thailand

1 – 3 April 2021

7.

Rapin Sunthornwat and Yupaporn Areepong

 Vol. 17 No. 5 (2021), September – October, pp.550-565

15.

Unchalika klomkalng, Nisachol Kulsirilak and Nuttakorn Intaravicha

Vol. 25, No.4, (2021)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *