กิจกรรมอบรมโดรนและการใช้ประโยชน์เบื้องต้น (16 มิ.ย.66)

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 สำนักวิจัยและบริการวิชาการ โดยฝ่ายบริการวิชาการ และงานความร่วมมือ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรม "โดรนและการใช้ประโยชน์เบื้องต้น" ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาทักษะสำหรับยกระดับทักษะบุคคลภายนอกด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ณ ห้องประชุมบุญปิยทัศน์ อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (อาคาร JICA) และลานกีฬาเอนกประสงค์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม: เพื่อสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในสถานการณ์ปัจจุบันและยกระดับความเชี่ยวชาญในทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งอนาคต และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมและสังคมท้องถิ่น โดยดำเนินโครงการภายใต้บันทึกข้อตกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสำนักวิจัยและบริการวิชาการ กับ บริษัท ชิสทรอนิกส์ จำกัด โดยมีนายจักรกฤษณ์ อุปยโส และ นายปรัชญา โสภา เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ ซึ่งมีอาจารย์และบุคลากรของสถาบัน ตลอดจนบุคคลภายนอกให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *