การจัดอบรมหลักสูตร “ช่างงานเชื่อมพื้นฐานเพื่อการอาชีพ” (12-13 มิ.ย.66)

เมื่อวันที่ 12 – 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566 สำนักวิจัยและบริการวิชาการ โดยอาจารย์พสุพัฒน์ สัมมากสิพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “ช่างงานเชื่อมพื้นฐานเพื่อการอาชีพ” ณ ศูนย์การเรียนกาญจนบรุี (วังด้ง) จังหวัดกาญจนบุรี
วัตถุประสงค์การฝึกอบรม: เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการสร้างมาตรฐานหลักสูตรฝึกอบรมแบบจัดหารายได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ของอาจารย์ในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้

วิทยากรโดยอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รายนามดังนี้

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ พนาวัน 
  2. อาจารย์อรรถกร จันทร์ชนะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *