เปิดรับข้อเสนอโครงการเร่งการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่บัญชีนวัตกรรมไทย:ด้านสิ่งแวดล้อม

เปิดรับข้อเสนอโครงการเร่งการนำผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์สู่บัญชีนวัตกรรมไทย:ด้านสิ่งแวดล้อม

แหล่งที่มาข้อมูล:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

          จากนโยบายของรัฐที่ต้องการผลักดันประเทศไทยให้หลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง โดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งหนึ่งในมาตรการสำคัญคือการกระตุ้นให้เกิดการสร้างธูรกิจผลิตภัณฑ์หรือบริการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยแหล่งที่มีการทำนวัตกรรมและวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีมากที่สุด คือ มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยของรัฐ ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ ภาคเอกชนกับนักวิจัยในมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือสถาบันวิจัยของรัฐ ในการพัฒนาธุรกิจบนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีศักยภาพทางการตลาดสามารถต่อยอดเชิงพานิชย์ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงได้ดำเนินโครงการเร่งการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่บัญชีนวัตกรรมไทย : ด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 โครงการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

         รายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการและแบบฟรอืฒข้อเสนอโครงการรวมถึงเอกสารต่าง ๆ ได้ที่ Research Gap Fund – NSTDA

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *