เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน
– ทุนอุดหนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
ลำดับ ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อ-นามสกุล
เจ้าของผลงานหรืองานสร้างสรรรค์
จำนวนเงิน วัน/เดือน/ปี
ที่ทำสัญญารับทุน
1การพัฒนาสูตรวัสดุคอมโพสิตจากพลาสติกที่ย่อยสลายได้เพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์หัวหน้าโครงการ
อาจารย์วรธน ติลกการย์ 60%
ผู้ร่วมโครงการ
ผศ. ดร.ประยูร สุรินทร์ 20%
อาจารย์สุรงค์กร เพชรรักษ์ 20%
190,000 บาท17 เม.ย. 2563
2การขึ้นรูปตัวเรือนเครื่องประดับจากวัสดุผงโลหะด้วยเครื่องพิมพ์ขึ้นรูปสามมิติหัวหน้าโครงการ
ผศ. ดร.ประยูร สุรินทร์ 60%
ผู้ร่วมโครงการ
อาจารย์วรธน ติลกการย์ 20%
ผศ. สุเนตร มูลทา 10%
อาจารย์สาวิตรี พิบูลศิลป์ 10%
200,000 บาท17 เม.ย. 2563
3การประยุกต์ใช้พลาสติกที่นามาใช้ใหม่เสริมแรงด้วยเส้นใยธรรมชาติที่ขึ้น
รูปด้วยกระบวนการหมุนเหวี่ยง
หัวหน้าโครงการ
อาจารย์สาวิตรี พิบูลศิลป์ 50%
ผู้ร่วมโครงการ
ผศ.ดร.ประยูร สุรินทร์ 20%
ผศ. ดร.มานพ พิพัฒหัตถกุล 30%
184,300 บาท 17 เม.ย. 2563
4เส้นพลาสติกนาไฟฟ้าความแข็งแรงสูงสาหรับเครื่องพิมพ์สามมิติหัวหน้าโครงการ
อาจารย์วรธน ติลกการย์ 60%
ผู้ร่วมโครงการ
อาจารย์สุรงค์กร เพชรรักษ์ 20%
อาจารย์สาวิตรี พิบูลศิลป์ 10%
ผศ. ดร.ประยูร สุรินทร์ 10%
200,000 บาท 17 เม.ย. 2563
รวมเงินสนับสนุนจากภายในสถาบัน774,300 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2563

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *