ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย (วช.)

ชื่อโครงการหัวหน้าโครงการหน่วยงานผู้ร่วมโครงการหน่วยงานงบประมาณ (บาท)
1.การเปลี่ยนรูปทางชีวภาพและการลดความเป็นพิษของสารประกอบโลหะหนักที่ไม่ละลายน้ำโดยราไมคอร์ไรซาอาจารย์ ดร.ธนวัช สุจริตวรกุลคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1.อาจารย์ ดร.อมร คุ้มทรัพย์สิริ
2.อาจารย์อิทธิศักดิ์ ศรีดำ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 300,000
2.การพัฒนาความทนทานและสมบัติการต้านทานไฟฟ้าสถิตของวัสดุคอมโพสิตผสมเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ยุคใหม่อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ทุมสอนคณะวิศวกรรมศาสตร์1.ผศ.ดร.ประยูร สุรินทร์
2.ผศ.เจษฎา วงษ์อ่อน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 220,000
3.การนำเส้นใยจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาพัฒนาเป็นแผ่นเส้นใยอัดอาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ทุมสอนคณะวิศวกรรมศาสตร์1.ผศ.ดร.ประยูร สุรินทร์
2.นายกิตติศักดิ์ บัวศรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 180,000
4.การพัฒนาตัวเรือนเครื่องประดับขึ้นรูปด้วยเครื่องพิมพ์ขึ้นรูปแบบสามมิติควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้แหล่งกำเนิดความร้อนประเภทเลเซอร์สำหรับวัตถุดิบผงโลหะผศ.ดร.ประยูร สุรินทร์คณะวิศวกรรมศาสตร์1.ผศ.เจษฎา วงษ์อ่อน
2.อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ทุมสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 455,300
5.การประยุกต์ใช้เส้นใยธรรมชาติเป็นวัสดุโครงสร้างในรถประหยัดพลังงานผศ.สุเนตร มูลทาคณะวิศวกรรมศาสตร์1.ผศ.ดร.ประยูร สุรินทร์
2.ผศ.เจษฎา วงษ์อ่อน
249,000
1,404,300

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *