โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม

กิจกรรมที่ 2 การเขียนโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ

เมื่อวันที่ 30- 31 กรกฎาคม 2563 สำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้ดำเนินจัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรม “กิจกรรมปฏิบัติการเขียนโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ” ณโรงแรม ณ ทีธารารีสอร์ท อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้นักวิจัยและผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ และนำความรู้ ไปใช้ให้ตรงกับนโยบายเป้าหมายและยุทธศาสตร์ ตลอดจนเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างกัน และเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัยกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย
ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *