การจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2564

โครงการจัดการความรู้ (KM) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2564

          เมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม 2565 สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดโครงการจัดการความรู้ (KM) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรสำนักวิจัยและบริการวิชาการ โดยมีการพิจารณาประเด็นความรู้ที่จะนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรร่วมกันดังนี้

ประเด็นความรู้ : ขั้นตอนการปฏิบัติด้านการวิจัย เรื่อง การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และปัญหาต่างๆ จากประเด็นความรู้ที่กำหนด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีขั้นตอนการปฏิบัติด้านการวิจัย เรื่อง การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ดีเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจตรงกันในการปฏิบัติงานด้านการวิจัย สามารถปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *