โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านประกันฯ ปีงบประมาณ 2565

โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

          สำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษา โดยเป็นการจัดโครงการฯ เข้าดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) จังหวัดนนทบุรี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์  อบรม     ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและบุคลากรของสำนักวิจัยและบริการวิชาการ ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับจาก อาจารย์ณัฐวุฒิ  ว่องทรัพย์ทวี รองผู้อำนวยการสำนักประกันและพัฒนาคุณภาพการศืกษา เข้าร่วมแชร์ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับวิธีการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ และเพื่อเป็นการสาร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกันระหว่างหน่วยงาน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ วิธีการทำงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานภายนอกอีกด้วย และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้มาปรับปรุง แก้ไข และเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักวิจัยและบริการวิชาการให้มีการพัฒนาต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *