โครงการบริหารเครือข่ายความร่วมมือที่สร้างงานวิจัยและบริการวิชาการ (กิจกรรมที่ 1)

โครงการ บริหารเครือข่ายความร่วมมือที่สร้างงานวิจัยและบริการวิชาการ กิจกรรมที่ 1

ขอเรียนเชิญบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เข้าร่วมรับฟังการเสวนา “โครงการบริหารเครือข่ายความร่วมมือที่สร้างงานวิจัยและบริการวิชาการ”

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของสถาบัน โดยมุ่งเน้นกิจกรรม การสร้างโจทย์วิจัย โจทย์การสร้างนวัตกรรม โจทย์การบริการวิชาการ โดยใช้ความร่วมมือจากเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากเครือข่ายความร่วมมือจากภาคเอกชน

“กิจกรรมเสวนาการสร้างงานวิจัยและงานบริการวิชาการ ร่วมกับบริษัท Modex3D ในกด้านเทคโนโลยีการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก”

ในวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่าน Application Zoom

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่  https://forms.gle/51Q5vohAcxmfqdTD9

Meeting ID และ Password การเสวนากิจกรรมดังกล่าว จะแจ้งให้ทราบผ่านทาง Email ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *