โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยฯ 2565

โครงการพัฒนนาและส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม "การเขียนข้อเสนอโครงการแบบชุดวิจัยเพื่อสอดคล้องกับ พรบ.การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2564" (อบรมออนไลน์)

          เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม โดยเป็นการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการแบบชุดวิจัยเพื่อสอดคล้องกับ พรบ.การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ พ.ศ.2564” ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และผู้ข่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรหม สุธาทร อาจารย์ประจำคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การอบรมออนไลน์ในครั้งนี้
          โดยวัตถุประสงค์ในการอบรมครั้งนี้เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพด้านการวิจัยและสร้างองค์ความรู้ เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรเพื่อให้ได้รับทุน และตอบโจทย์ยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) และสอดคล้องกับ พรบ.การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *