โครงการเชิดชูเกียรติ นักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2562

โครงการเชิดชูเกียรติ นักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2562
สำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

เนื่องในวโรกาสครบรอบการรำลึกถึงพระเมตตาคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระ สวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เห็นควรให้มีพิธีมอบรางวัล “นักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2562” วัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่บุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และนักวิจัยสมทบ ที่มีผลงานวิจัยและสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันฯ เพื่อเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตน และสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ โดยมีรายละเอียดประเภทของนักวิจัยดีเด่น ดังนี้

ประเภทของนักวิจัยดีเด่น
ประเภทของนักวิจัยดีเด่น มี 4 ประเภท ๆ ละ 2 รางวัล ดังนี้

1. นักวิจัยดีเด่นด้านการได้รับทุนวิจัย

 1. สายวิชาการ
 2. สายสนับสนุน

2. นักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

 1. สายวิชาการ
 2. สายสนับสนุน

3. นักวิจัยดีเด่นด้านการสร้างนวัตกรรมหรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์

 1. สายวิชาการ
 2. สายสนับสนุน
 3. นักวิจัยสมทบ (บุคลภายนอกที่เป็นนักวิจัยสมทบ หรือศิษย์เก่าของสถาบันเทคโนโนยีปทุมวัน)

4. นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น

 1. สายวิชาการ
 2. สายสนับสนุน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก

 1. เป็นบุคลากรและนักวิจัยสมทบ ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 2. ผลงานวิจัยต้องไม่เป็นผลงานที่ได้มาจาการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรใด เว้นแต่ได้มีการทำวิจัยขยายผลเพิ่มเติม
 3. ต้องเป็นบุคคลที่ไม่เคยต้องโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินัย
 4. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย

ขั้นตอนการคัดเลือก คณะกรรมการโครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2562

พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับเป็นนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2562 แต่ละประเภท จำนวนประเภทละ 2 รางวัล จากนั้นนำ เสนอสถาบันฯ เพื่อให้ความเห็นชอบและประกาศผลการคัดเลือก

ผู้ที่สนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถฝากข้อความได้ทาง inbox เพจ Facebook สำนักวิจัยและบริการวิชาการ

URL Facebook สำนักวิจัยและบริการ : https://www.facebook.com/ResearchPIT

One thought on “โครงการเชิดชูเกียรติ นักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2562

 • 28 ตุลาคม 2019 at 3:59 น.
  Permalink

  ผมสนใจส่งผลงาน ต้องติดต่อทางช่องทางไหนครับ

  Reply

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *