สำนักวิจัยฯ ลงพื้นที่จ.สกลนคร สานต่อความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยราชการในพื้นที่

          สำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ลงพื้นที่สกลนคร สานต่อความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยราชการในพื้นที่เมื่อวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์ อบรม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ(สวบ.) และคณะทำงาน ได้เข้าพบ ดร. ชาญทนงค์ บุญรักษา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เพื่อหารือและสานต่อความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรในหลักสูตรการศึกษาต่าง ๆ ที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยผู้อำนวยการสถาบันฯ มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาให้แก่บุคลากรในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร, วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร, วิทยาลัยเทคนิคนครพนม และวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง โดยสถาบันการอาชีวศึกษาฯ จะดำเนินการแจ้งเวียนเพื่อสอบถามความต้องการในการพัฒนาการศึกษาในหลักสูตร ให้กับบุคลากรในสังกัด ทั้งนี้ได้ชื่นชมสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาการศึกษาให้กับบุคลากรสถาบันฯ พร้อมเสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
          จากนั้น ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ(สวบ.) ได้การเข้าพบนายประสิทธิ์ สระกลาง ที่ปรึกษาศูนย์การพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการสำรวจพื้นที่โครงการแปลงเกษตรน้ำฝน ณ ศูนย์การพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้รับผิดชอบในส่วนของงานพื้นที่แปลงเกษตรตัวอย่าง(โครงการแปลงเกษตรน้ำฝน) ซึ่งจะมีการจัดนิทรรศการประจำปี ในระหว่างวันที่ 25–27 พฤศจิกายนศกนี้ โดยทางศูนย์การพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ขอความร่วมมือให้สถาบันฯ อนุเคราะห์ด้านการออกแบบระบบน้ำหยด ภายในพื้นที่แปลงเกษตรตัวอย่าง ซึ่งสถาบันฯ จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

Credit by : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *