เปิดทุนฝึกอบรมหลักสูตรออนไลน์ภายใต้โครงการ e-ITEC Programme ของรัฐบาลอินเดีย

ทุนฝึกอบรมหลักสูตรออนไลน์ภายใต้โครงการ e-ITEC Programme ของรัฐบาลอินเดีย

กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐอินเดียมีกำหนดจัดการฝึกอบรมออนไลน์ภายใต้โครงการ Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) หรือ e-ITEC Programme ให้แก่ข้าราชการ/พนักงานของหน่วยงานภาครัฐ อาจารย์/นักวิจัย/บุคลากรและนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

1. Financial Instruments and Issuance Processes ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2564
2. Education Pedagogy in COVID Time: Challenges and Opportunity ระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2564
3. Health System Strengthening ระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2564
4. Healthcare at Scale: Inspiration from Traditional AYUSH Medicine Systems of India ระหว่างวันที่ 8-19 พฤศจิกายน 2564
5. Data Science and Big Data Analytics ระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน – 17 ธันวาคม 2564
6. Introductory Training Programme in Quantum Computing ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564
7. Data Analytics for Beginners ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 และ 17-21 มกราคม 2565
8. Data Science and Big Data Analytics ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2565

หากท่านสนใจสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมออนไลน์และมีคุณสมบัติตรงตามที่รัฐบาลอินเดียกำหนดสามารถดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรดังกล่าวและดำเนินการสมัครออนไลน์ได้โดยตรงที่เว็บไซต์ https://www.itecgoi.in/e-itec
2. ส่งสำเนาใบสมัครออนไลน์พร้อมหนังสือเสนอชื่อจากหน่วยงานต้นสังกัดไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ pi.khemthong@mfa.mail.go.th ล่วงหน้าก่อนวันเปิดหลักสูตร 10 วัน

ในการนี้ สป.อว. ขอแจ้งว่าหากมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมออนไลน์ในหลักสูตรอื่นๆ ภายใต้โครงการ e-ITEC Programme และมีคุณสมบัติตรงตามที่รัฐบาลอินเดียประกาศไว้ที่เว็บไซต์ https://www.itecgoi.in/e-itec สามารถดำเนินการสมัครได้ตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ข้างต้น และสามารถติดตามข้อมูลหลักสูตรที่จะเปิดอบรมออนไลน์เพิ่มเติม (Upcoming courses) ในระหว่างปี พ.ศ. 2565 ได้ที่เว็บไซต์ www.inter.mua.go.th ของกองการต่างประเทศ สป.อว. ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อผู้ประสานงานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศได้ที่คุณพิเชษฐ เข็มทอง เบอร์โทรศัพท์ 0 2203 5000 ต่อ 43102

 

ข้อมูลเพิ่มเติม  ITEC :Indian Technical and Economic Cooperation (itecgoi.in)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *