โครงการพัฒนาและสิ่งเสริมศักยภาพนักวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม “การเขียนโครงการวิจัยและพัฒนาโจทย์ปัญหาวิจัย”

โครงการพัฒนาและสิ่งเสริมศักยภาพนักวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม" การเขียนโครงการวิจัยและพัฒนาโจทย์ปัญหาวิจัย "เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมบุญปิยทัศน์ ชั้น 4 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันCr.ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์

โพสต์โดย สำนักวิจัยและบริการวิชาการ PIT. เมื่อ วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2020
cr : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์
ข้อมูล : สำนักวิจัยและบริการวิชาการ

ภาพกิจกรรม

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม “กิจกรรมการเขียนโครงการวิจัยและพัฒนาโจทย์ปัญหาวิจัย” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมบุญปิยทัศน์ ชั้น 4 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆริกา คันธา อาจารย์ประจำคณะบริหารการพัฒนสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เข้าบรรยายเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรได้เรียนรู้วิธีการ เทคนิคในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีคุณภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัยต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน
ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและร่วมรับฟังการบรรยายดังกล่าวร่วมกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *