โครงการวิจัยที่ได้การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม

ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ หน่วยงาน ผู้ร่วมโครงการ หน่วยงาน งบประมาณ (บาท)
Context-Aware Disaster Mitigation using Mobile Edge Computing and Wireless Mesh Networkผศ.ดร.สุวิทย์ ภูมิฤทธิกุลคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี303,040

ทุนอุดหนุนการวิจัย จากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ หน่วยงาน ผู้ร่วมโครงการ หน่วยงาน งบประมาณ (บาท)
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบเยี่ยมผู้ต้องขังดิจิตอลสำหรับกรมราชทัณฑ์โดยใช้วิธีการเยี่ยมแบบเรียลไทม์วีดีโอออนไลน์ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคล กลิ่นกระจายคณะวิศวกรรมศาสตร์2,518,300

ทุนอุดหนุนการวิจัย จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ หน่วยงาน ผู้ร่วมโครงการ หน่วยงาน งบประมาณ (บาท
โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์คณะวิศวกรรมศาสตร์1,777,000

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *