The 10th PSU Education Conference (Online) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การประชุมวิชาการ The 10th PSU Education Conference 2022
          The 10th PSU Education Conference (Online) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย ระหว่างคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา จึงกำหนดจัดการประชุมวิชาการ PSU Education Conference ขึ้น เป็นประจำอย่างต่อเนื่องในปีนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการ The 10th PSU Education Conference รูปแบบออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ Upskilling and Upscaling for Future Innovating Higher Education Quality เพื่อต้องการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้เกิดสมรรถนะแก่ผู้เรียนเป็นหลัก ซึ่งจะเป็นเวทีของการสัมมนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งปันประสบการณ์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนา และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยของคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกำหนดจัดในวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการ และ/หรือ ส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการครั้งนี้

       
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 10th PSU Education Conference 2022 ในหัวข้อ “Upskilling and Upscaling for Future Innovating Higher Education Quality” ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์อ่านต่อ : https://www.psu.ac.th/?page=news&news_code=490

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *