โครงการบริหารเครือข่ายความร่วมมือที่สร้างงานวิจัยและบริการวิชาการ (กิจกรรมที่ 4-5)

โครงการ บริหารเครือข่ายความร่วมมือที่สร้างงานวิจัยและบริการวิชาการ กิจกรรมที่ 4-5
ขอเรียนเชิญบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เข้าร่วมรับฟังการเสวนา “โครงการบริหารเครือข่ายความร่วมมือที่สร้างงานวิจัยและบริการวิชาการ”

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของสถาบัน โดยมุ่งเน้นกิจกรรม การสร้างโจทย์วิจัย โจทย์การสร้างนวัตกรรม โจทย์การบริการวิชาการ โดยใช้ความร่วมมือจากเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากเครือข่ายความร่วมมือจากภาคเอกชน

ในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 กับ 2 กิจกรรม ผ่าน Application Zoom

กิจกรรมที่ 1 เวลา 09.00-12.00 น. กิจกรรม “เสวนาการสร้างงานวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับ บริษัท SMC ในงานด้านระบบอัตโนมัติ”

กิจกรรมที่ 2 เวลา 13.30-16.30 น. กิจกรรม “เสวนาการสร้างงานวิจัยและงานบริการวิชาการร่วมกับ บริษัท Sanshiro ในงานด้านระบบยานพาหนะอัจฉริยะ และการซ่อมบำรุงรถยนต์”

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://forms.gle/51Q5vohAcxmfqdTD9
Meeting ID และ Password การเสวนากิจกรรมดังกล่าว จะแจ้งให้ทราบผ่านทาง Email ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *