ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมฟังออนไลน์ การชี้แจง กรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 และการแถลงความสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรมของ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) NRCT Open House 2021

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมฟังออนไลน์
การชี้แจง กรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 และการแถลงความสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรมของ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
NRCT Open House 2021
🎉ด้านการรองรับสังคมสูงวัย🎉
📆วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.
📌09.00 – 09.10 น. เปิดงาน NRCT OPEN HOUSE 2021 “แผนงานรองรับสังคมสูงวัย” โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
📌09.10 – 12.00 น. การเสวนา เรื่อง “การวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อม
🟢 ยกระดับงานวิจัยพร้อมรับสังคมสูงวัย โดย รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์
🟢 ก้าวต่อไปของงานวิจัยเตรียมรับสังคมสูงวัย โดย คุณศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์
🟢 บูรณาการแนวคิดสู่งานวิจัยเชิงนโยบาย โดย ศ.ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา
🟢 ออกแบบแนวคิดพิชิตทุนวิจัยนวัตกรรม โดย ผศ.พญ.นลินี โกวิทวนาวงษ์
📌12.30 – 13.30 น. แนะนำการใช้งานระบบ NRIIS สำหรับนักวิจัย โดย คุณเอนก บำรุงกิจ ผู้อำนวยการกองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม วช.
📌13.30 – 16.30 น. การแถลง “ผลสำเร็จจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ประกอบด้วย
🟢กลไกการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างไร้รอยต่อ โดย คุณพรทิพย์ วชิรดิลก สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
🟢 การขับเคลื่อนงานวิจัยสู่นโยบายและหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ โดย ศ.นพ.เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
🟢 บูรณาการเครือข่ายสู่การพัฒนาชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ โดย รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
🟢 การแพทย์ดิจิทัลสู่วิถี New Normal โดย รศ.ดร.สุดเขตต์ พจน์ประไพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
🟢 การขับเคลื่อนเชิงพื้นที่สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย ศ.ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังผ่านเว็บไซต์ : https://openhouse2021.nrct.go.th/
และรับชมถ่ายทอดผ่านช่องทาง Facebook LIVE : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ📌

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *