เชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 23 ประจำปี 2564 เรื่อง “ประชาธิปไตยในภูมิทัศน์ใหม่” ผ่าน Zoom Cloud Meetings ไม่มีค่าใช้จ่าย

สถาบันพระปกเกล้า ในฐ

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพานิชย์และการบริการสังคม

โครงการอบรมเชิงปฏิบั

Read more

โครงการบริหารเครือข่ายความร่วมมือที่สร้างงานวิจัยและบริการวิชาการ (กิจกรรมที่ 4-5)

โครงการ บริหารเครือข

Read more