ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาชีววิทยา

ลำดับศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1ดร.ธนวัช สุจริตวรกุล