ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาสังคมวิทยา

ลำดับศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1ดร.ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ