ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาฟิสิกส์

ลำดับศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1ดร.อาภาพงศ์ ชั่งจันทร์
2ดร.ปิยะมาศ ไชยนอก