ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ลำดับศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1ดร.สุวิทย์ ภูมิฤทธิกุล