ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

ลำดับศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1ดร.ฟ้าใส วิวัฒน์วงศ์วนา