28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชประวัติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พระราชสมภพ วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 เมื่อเวลา 17 นาฬิกา 45 นาที ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชโอรสเพียงพระองค์เดียว ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Read more

การแบ่งกลุ่มข้อมูลและการจำแนกประเภทข้อมูล

เลขทะเบียน 62200007 ISBN 9786164685826 ชื่อย่อห้องสมุด KASET tha TH-BaPIT Call Number QA76.9.D32 อ879ก 2561 ชื่อผู้แต่ง เอกรัฐ บุญเชียง ชื่อเรื่อง การแบ่งกลุ่มข้อมูลและการจำแนกประเภทข้อมูล = Data clustering

Read more

การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพ

เลขทะเบียน 62100045 ISBN 9789743159855 ชื่อย่อห้องสมุด KASET tha TH-BaPIT Call Number H 62 ว247ก 2561 ชื่อผู้แต่ง วรรณดี สุทธินรากร ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพ / วรรณดี

Read more

ขั้นตอนการใช้ E – book ของฝ่ายห้องสมุด

คลิกเพื่ออ่านแบบ PDF ดาวน์โหลด SE-ED Reader ท่านจะสามารถอ่าน e-book ผ่านอุปกรณ์ที่ดาวน์โหลด SE-ED Reader หรือ SE-ED Application ไว้เท่านั้น ไม่สามารถอ่านผ่านโปรแกรม อื่นๆ ได้ รวมทั้งไม่สามารถสั่งพิมพ์ ทำซ้ำ ส่งต่อ

Read more