การแบ่งกลุ่มข้อมูลและการจำแนกประเภทข้อมูล

เลขทะเบียน62200007
ISBN9786164685826
ชื่อย่อห้องสมุดKASET tha TH-BaPIT
Call NumberQA76.9.D32 อ879ก 2561
ชื่อผู้แต่งเอกรัฐ บุญเชียง
ชื่อเรื่องการแบ่งกลุ่มข้อมูลและการจำแนกประเภทข้อมูล = Data clustering & data classification / เอกรัฐ บุญเชียง
Add TitleData clustering & data classification
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561.
บรรณลักษณ์225 หน้า : ภาพประกอบ
หัวเรื่องข้อมูล — การจำแนก
ที่มาของทรัพยากรบริจาค 21/01/62

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *