ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อใช้งานฐานข้อมูล ACS Journals จากมือถือ แท๊ปเลต ของผู้ใช้ เพื่อใช้งานนอกเครือข่าย

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF

Read more

วิธีลงทะเบียนเพื่อใช้งานฐานข้อมูล Web of Science เพื่อใช้งานจากที่บ้าน โดยผู้ใช้จะสามารถใช้จากมือถือ แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ค จากที่บ้าน

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

Read more

สำนักห้องสมุดเข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักห้องสมุดเข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

Read more

ขอเชิญ คัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ เข้าห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ 2563

ขอเชิญ นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน คัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ เข้าสำนักห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 สามารถ ดาวน์โหลด เอกสาร (คลิก ดาวน์โหลด เพื่อโหลดเอกสาร) เพื่อกรอกรายชื่อสารสนเทศที่ต้องการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักห้องสมุด

Read more

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสิทธิผล สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

Read more