วีดีโอการอบรมฐานอิเล็กทรอนิกส์ฯ ปี 2565

วีดีโอการอบรมฐานอิเล็กทรอนิกส์ฯ ปี 2565 https://youtu.be/Y0vEllI6q_Ahttps://youtu.be/sVod56jhmxg 1. ACM 2. IEEE https://youtu.be/JxcLcpVsQWAhttps://youtu.be/mwrcqpAjX14 3. ACS 4. Springer

Read more

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อใช้งานฐานข้อมูล ACS Journals จากมือถือ แท๊ปเลต ของผู้ใช้ เพื่อใช้งานนอกเครือข่าย

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF

Read more

วิธีลงทะเบียนเพื่อใช้งานฐานข้อมูล Web of Science เพื่อใช้งานจากที่บ้าน โดยผู้ใช้จะสามารถใช้จากมือถือ แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ค จากที่บ้าน

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

Read more

สำนักห้องสมุดเข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักห้องสมุดเข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

Read more

ขอเชิญ คัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ เข้าห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ 2563

ขอเชิญ นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน คัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ เข้าสำนักห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 สามารถ ดาวน์โหลด เอกสาร (คลิก ดาวน์โหลด เพื่อโหลดเอกสาร) เพื่อกรอกรายชื่อสารสนเทศที่ต้องการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักห้องสมุด

Read more

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสิทธิผล สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

Read more