มาตรการป้องกันการแพร่ของ COVID – 19

สำนักห้องสมุดจัดมาตรการเพื่อเปิดให้บริการใน วันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน 2563 เพื่อให้พร้อบริการกับนักศึกษา บุคลากรของ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และป้องกันการแพร่ของ COVID – 19 จัดที่นั่งเว้นระยะห่างจากผู้อื่นระยะ 1 เมตร มีเจลล้างมือให้บริการด้านหน้าประตูก่อนเข้าใช้บริการ มีเส้นเว้นการยืนเพื่อรอรับบริการยืม – คืน

Read more

ข้อปฏิบัติการเข้าใช้บริการสำนักห้องสมุด

1) “ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล” : ขอให้นักศึกษา ผู้ใช้บริการ และบุคลากรทุกคน ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ณ จุดบริการ ด้านหน้าประตูทางเข้าสำนักห้องสมุด 2) “สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า” : นักศึกษา ผู้ใช้บริการ และบุคลากรควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าใช้บริการ สำนักห้องสมุด 3) “ไม่ใกล้ชิดกันในระยะ

Read more