ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร

เลขทะเบียน 63100076,ฉ.1 63100077,ฉ.2 ISBN 9786162748561 ชื่อย่อห้องสมุด ห้องสมุด สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน Call Number HC 79.I55 ภ371ธ 2560 ชื่อผู้แต่ง ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร ชื่อเรื่อง ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร / ภัทรวรรธน์

Read more

การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม

เลขทะเบียน 63100078,ฉ.1 63100079,ฉ.2 ISBN 9786162744488 ชื่อย่อห้องสมุด KASET tha TH-BaPIT Call Number HD 62.7 ส768ก 2557 ชื่อผู้แต่ง สุดาดวง เรืองรุจิระ ชื่อเรื่อง การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม

Read more

หลักการจัดการ

เลขทะเบียน 63100072,ฉ.1 63100073,ฉ.2 ISBN 97896162746819 Call Number HD37.T35 ช112ห 2559 ชื่อผู้แต่ง ชญาภา ทิมจำลองเจริญ ชื่อเรื่อง หลักการจัดการ / ชญาภา ทิมจำลองเจริญ พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ :

Read more

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมอาเซียนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5

เลขทะเบียน 63100082 ISBN 9786162742422 ชื่อย่อห้องสมุด KASET tha TH-BaPIT Call Number JZ 5490 พ645ห 2556 ชื่อผู้แต่ง พิชาติ แก้วพวง ชื่อเรื่อง หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมอาเซียนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

Read more