การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพ

เลขทะเบียน62100045
ISBN9789743159855
ชื่อย่อห้องสมุดKASET tha TH-BaPIT
Call NumberH 62 ว247ก 2561
ชื่อผู้แต่งวรรณดี สุทธินรากร
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพ / วรรณดี สุทธินรากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศยามปริทัศน์, 2561
บรรณลักษณ์176 หน้า : ภาพประกอบ
หัวเรื่องวิจัยเชิงคุณภาพ
ที่มาของทรัพยากรเงินงบประมาณ 2562 07/01/62 140 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *